Yeni Çalışma Kayıp Bitki Türlerinin Diriltilmesini Sağlıyor

Uzun süredir yer altında gömülü olarak kalmış, yok olmaya yüz tutmuş, ya da bütünüyle yok olmuş bitki türlerinin yeniden hayata döndürülmelerini amaçlayan ve İngiltere’de yapılan bu çalışma, ümit vaat ediyor.

‘Hayalet Göletler’ fenomenine dair araştırma yapan yeni bir çalışmaya göre, yüzyıldan uzun süredir yer altında gömülü kalan su bitkileri yeniden canlandırılarak, büyütülebilirler. Hayalet göletler olarak adlandırılan bu göletler, bütünüyle kurumamış, fakat zirai alan altında toprak ve bitki örtüsü ile kaplanmış özelliğe sahip olan alanlardan oluşmaktadır.

Gömülü göletlerin bir bölümünü ve toprak altındaki bölmede gizli olarak kalan habitatları yeniden canlandırmak, doğal ortamın yeniden canlandırılması ve biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi için önemli bir yöntem olabilir. Araştırmacılar, bu yolla bazı yok olmuş türlerin dahi tekrar hayata döndürülebileceğini söylüyorlar.

İngiltere’de bulunan Londra Kolej Üniversitesi’ndeki ekip, şimdiye değin üç adet hayalet göleti kazmışlar. Ekibin tahminine göre İngiltere çapında yayılmış benzeri 600.000 toprak parçası bulunuyor.

Araştırma ekibinin lideri Emily Alderton “Hayalet göletlerin diriltilebileceklerini ve yeterli derecede nemli alanda bulunan, yüzyıllardır kayıp olan bitkilerin korunmuş tohumlarından tekrar hayata döndürülebileceklerini gösterdik” diyor.

Hayalet göletler, sıklıkla, pek bitki yetişmeyen ya da toprak renginde değişimin nadir olduğu bir alanın nemli bölgeleri olarak görülürler. Bu tip bölgeler genellikle, çiftçiler tarlalarını genişletmek ve yeniden düzenlemek için küçük göletleri kapatmada bitkileri ve toprağı kullandıkları için oluşurlar.

Yorum Yap